• Knoppsjøorre, White-winged Scoter (Tautra, Frosta)
  • Knoppsjøorre, White-winged Scoter (Tautra, Frosta)
  • Knoppsjøorre, White-winged Scoter (Tautra, Frosta)
  • Knoppsjøorre, White-winged Scoter (Tautra, Frosta)
  • Knoppsjøorre, White-winged Scoter (Tautra, Frosta)
  • Knoppsjøorre, White-winged Scoter (Tautra, Frosta)