• Krikkand, Common Teal (Hammervatnet, Levanger)
  • Krikkand, Common Teal (Hammervatnet, Levanger)
  • Krikkand, Common Teal (Kurefjorden, Rygge)
  • Krikkand, Common Teal (Grindholmen, Råde)
  • Krikkand, Common Teal (Grindholmen, Råde)
  • Krikkand, Common Teal (Grindholmen, Råde)