• Dvergfalk

 • Fiskeørn

 • Fjellvåk

 • Glente

 • Havørn

 • Hønsehauk

 • Jaktfalk

 • Kongeørn

 • Lerkefalk

 • Musvåk

 • Myrhauk

 • Sivhauk

 • Spurvehauk

 • Steppehauk

 • Svartglente

 • Tårnfalk

 • Vandrefalk

 • Vepsevåk