Kjernebiter

27/05/03—05/10/16
Kjernebiter, Hawfinch (Sande)
Kjernebiter, Hawfinch (Sande)
Kjernebiter, Hawfinch (Sande)
Kjernebiter, Hawfinch (Sande)
Kjernebiter, Hawfinch (Utsira)
Kjernebiter, Hawfinch (Utsira)
Kjernebiter, Hawfinch (Utsira)
Kjernebiter, Hawfinch (Utsira)
Kjernebiter, Hawfinch (Utsira)
Kjernebiter, Hawfinch (Utsira)
Kjernebiter, Hawfinch (Utsira)
Kjernebiter, Hawfinch (Utsira)