• Måltrost, Song trush (Utsira)
  • Måltrost, Song Trush (Rossnes, Rygge)
  • Måltrost, Song Trush (Rossnes, Rygge)
  • Måltrost, Song trush (Utsira)
  • Måltrost, Song thrush (Lebeltet, Lista)
  • Måltrost, Song thrush (Lebeltet, Lista)