• Rødstjert, Redstart (Sjusjøen, Ringsaker)
  • Rødstjert, Redstart (Sjusjøen, Ringsaker)
  • Rødstjert, Redstart (Sjusjøen, Ringsaker)
  • Rødstjert, Redstart (Sjusjøen, Ringsaker)
  • Rødstjert, Redstart (Sjusjøen, Ringsaker)
  • Rødstjert, Redstart (Sjusjøen, Ringsaker)