Rødstjert

30/11/02—02/07/20
Rødstjert, Redstart (Sjusjøen, Ringsaker)
Rødstjert, Redstart (Sjusjøen, Ringsaker)
Rødstjert, Redstart (Sjusjøen, Ringsaker)
Rødstjert, Redstart (Sjusjøen, Ringsaker)
Rødstjert, Redstart (Sjusjøen, Ringsaker)
Rødstjert, Redstart (Sjusjøen, Ringsaker)
Rødstjert, Redstart (Sjusjøen, Ringsaker)
Rødstjert, Redstart (Sjusjøen, Ringsaker)
Rødstjert, Redstart (Sjusjøen, Ringsaker)
Rødstjert, Redstart (Sjusjøen, Ringsaker)
Rødstjert, Redstart (Sjusjøen, Ringsaker)
Rødstjert, Redstart (Sjusjøen, Ringsaker)