• Fjellerke, Horned Lark (Mølen, Larvik)
  • Fjellerke, Horned Lark (Mølen, Larvik)
  • Fjellerke, Horned Lark (Mølen, Larvik)
  • Fjellerke, Horned Lark (Mølen, Larvik)
  • Fjellerke, Horned Lark (Mølen, Larvik)
  • Fjellerke, Horned Lark (Mølen, Larvik)