• Sanglerke, Skylark (Skipstadkilen, Hvaler)
  • Sanglerke, Skylark (Skipstadkilen, Hvaler)
  • Sanglerke, Skylark (Skipstadkilen, Hvaler)
  • Sanglerke, Skylark (Oven, Råde)
  • Sanglerke, Skylark (Borrevannet, Horten)