Sanglerke

07/05/03—13/05/20
Sanglerke, Skylark (Skipstadkilen, Hvaler)
Sanglerke, Skylark (Skipstadkilen, Hvaler)
Sanglerke, Skylark (Skipstadkilen, Hvaler)
Sanglerke, Skylark (Skipstadkilen, Hvaler)
Sanglerke, Skylark (Skipstadkilen, Hvaler)
Sanglerke, Skylark (Skipstadkilen, Hvaler)
Sanglerke, Skylark (Oven, Råde)
Sanglerke, Skylark (Oven, Råde)
Sanglerke, Skylark (Borrevannet, Horten)
Sanglerke, Skylark (Borrevannet, Horten)
Sanglerke, Skylark (Lista)
Sanglerke, Skylark (Lista)