• Heipiplerke, Meadow Pipit (Utsira)
  • Heipiplerke, Meadow Pipit (Utsira)
  • Heipiplerke, Meadow Pipit (Utsira)
  • Heipiplerke, Meadow Pipit (Utsira)
  • Heipiplerke, Meadow Pipit (Skipstadkilen, Hvaler)
  • Heipiplerke, Meadow Pipit (Næringstjønnin-Vesle Orkelsjø, Oppdal)