• Skjærpiplerke, Rock Pipit (Skipstadkilen, Hvaler)
  • Skjærpiplerke, Rock Pipit (Skipstadkilen, Hvaler)
  • Skjærpiplerke, Rock Pipit (Skipstadkilen, Hvaler)
  • Skjærpiplerke, Rock Pipit (Skipstadkilen, Hvaler)
  • Skjærpiplerke, Rock Pipit (Skipstadkilen, Hvaler)
  • Skjærpiplerke, Rock Pipit (Skipstadkilen, Hvaler)