Skjærpiplerke

27/01/06—12/01/19
Skjærpiplerke, Rock Pipit (Skipstadkilen, Hvaler)
Skjærpiplerke, Rock Pipit (Skipstadkilen, Hvaler)
Skjærpiplerke, Rock Pipit (Skipstadkilen, Hvaler)
Skjærpiplerke, Rock Pipit (Skipstadkilen, Hvaler)
Skjærpiplerke, Rock Pipit (Skipstadkilen, Hvaler)
Skjærpiplerke, Rock Pipit (Skipstadkilen, Hvaler)
Skjærpiplerke, Rock Pipit (Skipstadkilen, Hvaler)
Skjærpiplerke, Rock Pipit (Skipstadkilen, Hvaler)
Skjærpiplerke, Rock Pipit (Skipstadkilen, Hvaler)
Skjærpiplerke, Rock Pipit (Skipstadkilen, Hvaler)
Skjærpiplerke, Rock Pipit (Skipstadkilen, Hvaler)
Skjærpiplerke, Rock Pipit (Skipstadkilen, Hvaler)