Tartarpiplerke

02/10/03—02/10/17
Tartarpiplerke, Richards Pipit (Utsira)
Tartarpiplerke, Richards Pipit (Utsira)
Tartarpiplerke, Richards Pipit (Utsira)
Tartarpiplerke, Richards Pipit (Utsira)
Tartarpiplerke, Richards Pipit (Utsira)
Tartarpiplerke, Richards Pipit (Utsira)
Tartarpiplerke, Richards Pipit (Utsira)
Tartarpiplerke, Richards Pipit (Utsira)
Tartarpiplerke, Richards Pipit (Utsira)
Tartarpiplerke, Richards Pipit (Utsira)
Tartarpiplerke, Richards Pipit (Utsira)
Tartarpiplerke, Richards Pipit (Utsira)