Rødtoppfuglekonge

07/01/18
Rødtoppfuglekonge, Firecrest (Storøya, Fornebu)
Rødtoppfuglekonge, Firecrest (Storøya, Fornebu)
Rødtoppfuglekonge, Firecrest (Storøya, Fornebu)
Rødtoppfuglekonge, Firecrest (Storøya, Fornebu)
Rødtoppfuglekonge, Firecrest (Storøya, Fornebu)
Rødtoppfuglekonge, Firecrest (Storøya, Fornebu)
Rødtoppfuglekonge, Firecrest (Storøya, Fornebu)
Rødtoppfuglekonge, Firecrest (Storøya, Fornebu)
Rødtoppfuglekonge, Firecrest (Storøya, Fornebu)
Rødtoppfuglekonge, Firecrest (Storøya, Fornebu)
Rødtoppfuglekonge, Firecrest (Storøya, Fornebu)
Rødtoppfuglekonge, Firecrest (Storøya, Fornebu)