Rørsanger

15/05/16—23/07/19
Rørsanger, Eurasian reed warbler (Gunnarsmyra, Lista)
Rørsanger, Eurasian reed warbler (Gunnarsmyra, Lista)
Rørsanger, Eurasian reed warbler (Gunnarsmyra, Lista)
Rørsanger, Eurasian reed warbler (Gunnarsmyra, Lista)
Rørsanger, Eurasian reed warbler (Gunnarsmyra, Lista)
Rørsanger, Eurasian reed warbler (Gunnarsmyra, Lista)
Rørsanger, Eurasian reed warbler (Grindholmen, Råde)
Rørsanger, Eurasian reed warbler (Grindholmen, Råde)
Rørsanger, Eurasian reed warbler (Utsira)
Rørsanger, Eurasian reed warbler (Utsira)
Rørsanger, Eurasian reed warbler (Utsira)
Rørsanger, Eurasian reed warbler (Utsira)