• Eremittsnipe, Solitary Sandpiper (Værlandet, Askvoll)
  • Eremittsnipe, Solitary Sandpiper (Værlandet, Askvoll)
  • Eremittsnipe, Solitary Sandpiper (Værlandet, Askvoll)
  • Eremittsnipe, Solitary Sandpiper (Værlandet, Askvoll)
  • Eremittsnipe, Solitary Sandpiper (Værlandet, Askvoll)
  • Eremittsnipe, Solitary Sandpiper (Værlandet, Askvoll)