• Steinvender, Turnstone (Mølen, Larvik)
  • Steinvender, Turnstone (Ona, Sandøy)
  • Steinvender, Turnstone (Ona, Sandøy)
  • Steinvender, Turnstone (Ona, Sandøy)
  • Steinvender, Turnstone (Ona, Sandøy)
  • Steinvender, Turnstone (Håstranda, Hå)