• Bekkasiner

 • Boltit

 • Brushane

 • Fjellmyrloper

 • Fjæreplytt

 • Gråhodevipe

 • Grønnstilk

 • Loer

 • Rødstilk

 • Sniper

 • Spover

 • Steinvender

 • Svømmesniper

 • Tjeld

 • Triel

 • Vipe