Egretthegre

30/11/02—08/06/17
Egretthegre, Great White Egret (Øra, Fredrikstad)
Egretthegre, Great White Egret (Øra, Fredrikstad)
Egretthegre, Great White Egret (Øra, Fredrikstad)
Egretthegre, Great White Egret (Øra, Fredrikstad)
Egretthegre, Great White Egret (Bjårvann, Hå)
Egretthegre, Great White Egret (Bjårvann, Hå)
Egretthegre, Great White Egret (Bjårvann, Hå)
Egretthegre, Great White Egret (Bjårvann, Hå)
Egretthegre, Great White Egret (Bjårvann, Hå)
Egretthegre, Great White Egret (Bjårvann, Hå)
Egretthegre, Great White Egret (Bjårvann, Hå)
Egretthegre, Great White Egret (Bjårvann, Hå)