Trane

01/06/03—12/05/19
Trane, Common Crane (Kolberg, Onsøy)
Trane, Common Crane (Kolberg, Onsøy)
Trane, Common Crane (Støren, ST)
Trane, Common Crane (Støren, ST)
Trane, Common Crane (Järpen, Sverige)
Trane, Common Crane (Järpen, Sverige)
Trane, Common Crane (Utnehaugen, Onsøy)
Trane, Common Crane (Utnehaugen, Onsøy)