• Storskarv, Great Commorant (Ålekilen, Fredrikstad)
  • Storskarv, Great Commorant (Ålekilen, Fredrikstad)
  • Storskarv, Great Commorant (Ålekilen, Fredrikstad 10.03.2005)
  • Storskarv, Great Commorant (Tista, Halden)
  • Storskarv, Great Commorant (Tista, Halden)
  • Storskarv, Great Commorant (Mølen, Larvik)