Gråmåke

23/03/03—08/07/19
Gråmåke, European herring gull (Isegran, Fredrikstad)
Gråmåke, European herring gull (Isegran, Fredrikstad)
Gråmåke, European herring gull (Isegran, Fredrikstad)
Gråmåke, European herring gull (Isegran, Fredrikstad)
Gråmåke, European herring gull (Isegran, Fredrikstad)
Gråmåke, European herring gull (Isegran, Fredrikstad)
Gråmåke, European herring gull (Isegran, Fredrikstad)
Gråmåke, European herring gull (Isegran, Fredrikstad)
Gråmåke, Herring Gull (Tollboden, Fredrikstad)
Gråmåke, Herring Gull (Tollboden, Fredrikstad)
Gråmåke, Herring gull (Kråkerøykanalen, Fredrikstad)
Gråmåke, Herring gull (Kråkerøykanalen, Fredrikstad)