Ærfugl

04.05.2003—13.05.2023
Ærfugl, Common Eider (Brentetangen, Rygge)
Ærfugl, Common Eider (Brentetangen, Rygge)
Ærfugl, Common Eider (Sandebukta)
Ærfugl, Common Eider (Sandebukta)
Ærfugl, Common Eider (Straumen, Inderøy)
Ærfugl, Common Eider (Straumen, Inderøy)
Ærfugl, Common Eider (Straumen, Inderøy)
Ærfugl, Common Eider (Straumen, Inderøy)
Ærfugl, Common Eider (Straumen, Inderøy)
Ærfugl, Common Eider (Straumen, Inderøy)
Ærfugl, Common Eider (Straumen, Inderøy)
Ærfugl, Common Eider (Straumen, Inderøy)
Ærfugl, Common Eider (Straumen, Inderøy)
Ærfugl, Common Eider (Straumen, Inderøy)
Ærfugl, Common Eider (Straumen, Inderøy)
Ærfugl, Common Eider (Straumen, Inderøy)
Ærfugl, Common Eider (Straumen, Inderøy)
Ærfugl, Common Eider (Straumen, Inderøy)
Ærfugl, Common Eider (Straumen, Inderøy)
Ærfugl, Common Eider (Straumen, Inderøy)
Ærfugl, Common Eider (Brentetangen, Rygge)
Ærfugl, Common Eider (Brentetangen, Rygge)
Ærfugl, Common Eider (Brentetangen, Rygge)
Ærfugl, Common Eider (Brentetangen, Rygge)
Ærfugl, Common Eider (Krokstadfjorden, Råde)
Ærfugl, Common Eider (Krokstadfjorden, Råde)
Ærfugl, Common Eider (Krokstadfjorden, Råde)
Ærfugl, Common Eider (Krokstadfjorden, Råde)
Ærfugl, Common Eider (Krokstadfjorden, Råde)
Ærfugl, Common Eider (Krokstadfjorden, Råde)
Ærfugl, Common Eider (Brentetangen, Rygge)
Ærfugl, Common Eider (Brentetangen, Rygge)
Ærfugl, Common Eider (Brentetangen, Rygge)
Ærfugl, Common Eider (Brentetangen, Rygge)
16_cool_arfugl3
Ærfugl, Common Eider (Brentetangen, Rygge)
Ærfugl, Common Eider (Brentetangen, Rygge)