Svartbak

20.04.2005—09.08.2016
Svartbak, Greater Black-backed Gull (Øra, Fredrikstad)
Svartbak, Greater Black-backed Gull (Øra, Fredrikstad)
Svartbak, Great Black-backed Gull (Brentetangen, Rygge)
Svartbak, Great Black-backed Gull (Brentetangen, Rygge)
Svartbak, Great Black-backed Gull (Brentetangen, Rygge)
Svartbak, Great Black-backed Gull (Brentetangen, Rygge)
Svartbak, Great Black-backed Gull (Brentetangen, Rygge)
Svartbak, Great Black-backed Gull (Brentetangen, Rygge)
Svartbak, Great black-backed gull (Brentetangen, Rygge)
Svartbak, Great black-backed gull (Brentetangen, Rygge)
Svartbak, Great Black-backed Gull (Mølodden, Hvaler)
Svartbak, Great Black-backed Gull (Mølodden, Hvaler)
Svartbak, Great Black-backed Gull (Mølodden, Hvaler)
Svartbak, Great Black-backed Gull (Mølodden, Hvaler)
Svartbak, Great Black-backed Gull (Mølodden, Hvaler)
Svartbak, Great Black-backed Gull (Mølodden, Hvaler)