Siste bilder

24.03.2022—29.04.2023
Stylteløper, Black-winged stilt (Orreosen, Kleppe)
Stylteløper, Black-winged stilt (Orreosen, Kleppe)
Stylteløper, Black-winged stilt (Orreosen, Kleppe)
Stylteløper, Black-winged stilt (Orreosen, Kleppe)
Stylteløper, Black-winged stilt (Orreosen, Kleppe)
Stylteløper, Black-winged stilt (Orreosen, Kleppe)
Stylteløper, Black-winged stilt (Orreosen, Kleppe)
Stylteløper, Black-winged stilt (Orreosen, Kleppe)
Stylteløper, Black-winged stilt (Orreosen, Kleppe)
Stylteløper, Black-winged stilt (Orreosen, Kleppe)
Glente, Red Kite (Orreosen, Kleppe)
Glente, Red Kite (Orreosen, Kleppe)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Gunneklevfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Gunneklevfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Gunneklevfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Gunneklevfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Gunneklevfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Gunneklevfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Gunneklevfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Gunneklevfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Gunneklevfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Gunneklevfjorden, Porsgrunn)
Dverglerke, short-toed lark (Årnes, Lyngdal)
Dverglerke, short-toed lark (Årnes, Lyngdal)
Rødhodeand, Red-crested Pochard (Årefjorden, Moss)
Rødhodeand, Red-crested Pochard (Årefjorden, Moss)
Rødhodeand, Red-crested Pochard (Årefjorden, Moss)
Rødhodeand, Red-crested Pochard (Årefjorden, Moss)
Rødhodeand, Red-crested Pochard (Årefjorden, Moss)
Rødhodeand, Red-crested Pochard (Årefjorden, Moss)
Rødhodeand, Red-crested Pochard (Årefjorden, Moss)
Rødhodeand, Red-crested Pochard (Årefjorden, Moss)
Rødhodeand, Red-crested Pochard (Årefjorden, Moss)
Rødhodeand, Red-crested Pochard (Årefjorden, Moss)
Rødhodeand, Red-crested Pochard (Årefjorden, Moss)
Rødhodeand, Red-crested Pochard (Årefjorden, Moss)
Rødhodeand, Red-crested Pochard (Årefjorden, Moss)
Rødhodeand, Red-crested Pochard (Årefjorden, Moss)
Dverglo, Little Plower (Huseby sag, Fredrikstad)
Dverglo, Little Plower (Huseby sag, Fredrikstad)