Siste bilder

24.03.2022—22.03.2023
Lappfiskand, Smew (Gamlebyen, Fredrikstad)
Lappfiskand, Smew (Gamlebyen, Fredrikstad)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Ringnebbmåke, Ring-billed Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Fiskemåke, Mew Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Fiskemåke, Mew Gull (Frierfjorden, Porsgrunn)
Kornkråke, Rook (Horten havn)
Kornkråke, Rook (Horten havn)
Musvåk, Common Bussard (Utnehaugen, Onsøy)
Musvåk, Common Bussard (Utnehaugen, Onsøy)
Musvåk, Common Bussard (Utnehaugen, Onsøy)
Musvåk, Common Bussard (Utnehaugen, Onsøy)