Grønnspett

2004-05-23—2018-11-03
Grønnspett, Green Woodpecker (Sande)
Grønnspett, Green Woodpecker (Sande)
Grønnspett, Green Woodpecker (Andersrød, Råde)
Grønnspett, Green Woodpecker (Andersrød, Råde)
Grønnspett, Green Woodpecker (Torsnes, Fredrikstad)
Grønnspett, Green Woodpecker (Torsnes, Fredrikstad)
Grønnspett, Green Woodpecker (Andersrød, Råde)
Grønnspett, Green Woodpecker (Andersrød, Råde)
Grønnspett, Green Woodpecker (Huser, Asmaløy)
Grønnspett, Green Woodpecker (Huser, Asmaløy)
Grønnspett, Green Woodpecker (Sarpebakke, Råde)
Grønnspett, Green Woodpecker (Sarpebakke, Råde)
Grønnspett, Green Woodpecker (Sarpebakke, Råde)
Grønnspett, Green Woodpecker (Sarpebakke, Råde)
Grønnspett, Green Woodpecker (Sarpebakke, Råde)
Grønnspett, Green Woodpecker (Sarpebakke, Råde)
Grønnspett, Green Woodpecker (Brentetangen, Rygge)
Grønnspett, Green Woodpecker (Brentetangen, Rygge)
Grønnspett, Green Woodpecker (Brentetangen, Rygge)
Grønnspett, Green Woodpecker (Brentetangen, Rygge)
Grønnspett, Green Woodpecker (Skipstadkilen, Asmaløy)
Grønnspett, Green Woodpecker (Skipstadkilen, Asmaløy)