Jordugle

05.10.2011—25.06.2022
Jordugle, Short-eared Owl (Orkelsjøen, Oppdal)
Jordugle, Short-eared Owl (Orkelsjøen, Oppdal)
Jordugle, Short-eared Owl (Orkelsjøen, Oppdal)
Jordugle, Short-eared Owl (Orkelsjøen, Oppdal)
Jordugle, Short-eared Owl (Orkelsjøen, Oppdal)
Jordugle, Short-eared Owl (Orkelsjøen, Oppdal)
Jordugle, Short-eared Owl (Utsira)
Jordugle, Short-eared Owl (Utsira)
Jordugle, Short-eared Owl (Utsira)
Jordugle, Short-eared Owl (Utsira)
Jordugle, Short-eared Owl (Utsira)
Jordugle, Short-eared Owl (Utsira)
Jordugle, Short-eared Owl (Sletter, Råde)
Jordugle, Short-eared Owl (Sletter, Råde)
Jordugle, Short-eared Owl (Sletter, Råde)
Jordugle, Short-eared Owl (Sletter, Råde)
Jordugle, Short-eared Owl (Sletter, Råde)
Jordugle, Short-eared Owl (Sletter, Råde)
Jordugle, Short-eared Owl (Sorgenfrigropa, Fredrikstad)
Jordugle, Short-eared Owl (Sorgenfrigropa, Fredrikstad)
Jordugle, Short-eared Owl (Sorgenfrigropa, Fredrikstad)
Jordugle, Short-eared Owl (Sorgenfrigropa, Fredrikstad)
Jordugle, Short-eared Owl (Sorgenfrigropa, Fredrikstad)
Jordugle, Short-eared Owl (Sorgenfrigropa, Fredrikstad)
Jordugle, Short-eared Owl (Sorgenfrigropa, Fredrikstad)
Jordugle, Short-eared Owl (Sorgenfrigropa, Fredrikstad)
Jordugle, Short-eared Owl (Utsira)
Jordugle, Short-eared Owl (Utsira)
Jordugle, Short-eared Owl (Utsira)
Jordugle, Short-eared Owl (Utsira)
Jordugle, Short-eared Owl (Torsnes, Fredrikstad)
Jordugle, Short-eared Owl (Torsnes, Fredrikstad)
Jordugle, Short-eared Owl (Torsnes, Fredrikstad)
Jordugle, Short-eared Owl (Torsnes, Fredrikstad)
Jordugle, Short-eared Owl (Torsnes, Fredrikstad)
Jordugle, Short-eared Owl (Torsnes, Fredrikstad)
Jordugle, Short-eared Owl (Skollfjellet)
Jordugle, Short-eared Owl (Skollfjellet)
Jordugle, Short-eared Owl (Aksjøen, Sjusjøen)
Jordugle, Short-eared Owl (Aksjøen, Sjusjøen)