Krikkand

16.04.2003—05.08.2021
Krikkand, Common Teal (Hammervatnet, Levanger)
Krikkand, Common Teal (Hammervatnet, Levanger)
cool_krikkand1
Krikkand, Common Teal (Kurefjorden, Rygge)
Krikkand, Common Teal (Kurefjorden, Rygge)
Krikkand, Common Teal (Grindholmen, Råde)
Krikkand, Common Teal (Grindholmen, Råde)
Krikkand, Common Teal (Grindholmen, Råde)
Krikkand, Common Teal (Grindholmen, Råde)
Krikkand, Common Teal (Grindholmen, Råde)
Krikkand, Common Teal (Grindholmen, Råde)
Krikkand, Common Teal (Grindholmen, Råde)
Krikkand, Common Teal (Grindholmen, Råde)
Krikkand, Common Teal (Skollfjellet, Stor-Elvdal)
Krikkand, Common Teal (Skollfjellet, Stor-Elvdal)