Krikkand

2003-04-16—2021-08-05
Krikkand, Common Teal (Hammervatnet, Levanger)
Krikkand, Common Teal (Hammervatnet, Levanger)
cool_krikkand1
Krikkand, Common Teal (Kurefjorden, Rygge)
Krikkand, Common Teal (Kurefjorden, Rygge)
Krikkand, Common Teal (Grindholmen, Råde)
Krikkand, Common Teal (Grindholmen, Råde)
Krikkand, Common Teal (Grindholmen, Råde)
Krikkand, Common Teal (Grindholmen, Råde)
Krikkand, Common Teal (Grindholmen, Råde)
Krikkand, Common Teal (Grindholmen, Råde)
Krikkand, Common Teal (Grindholmen, Råde)
Krikkand, Common Teal (Grindholmen, Råde)
Krikkand, Common Teal (Skollfjellet, Stor-Elvdal)
Krikkand, Common Teal (Skollfjellet, Stor-Elvdal)