Grevling

  • Grevling, European badger (Utnehaugen, Onsøy)