• Lomvi, Common guillemot (Viker, Hvaler)
  • Lomvi, Common guillmot (Krogstadfjorden - Råde)
  • Lomvi, Common guillemot (Viker, Hvaler)
  • Lomvi, Common Guillemot (Brentetangen, Rygge)