• Mongolpiplerke, Blyth's pipit (Kjerkevågen, Lindesnes)
  • Mongolpiplerke, Blyth's pipit (Kjerkevågen, Lindesnes)
  • Mongolpiplerke, Blyth's pipit (Kjerkevågen, Lindesnes)
  • Mongolpiplerke, Blyth's pipit (Kjerkevågen, Lindesnes)
  • Mongolpiplerke, Blyth's pipit (Kjerkevågen, Lindesnes)