Toppskarv

30/09/09—22/05/20
Toppskarv, European Shag (Utsira)
Toppskarv, European Shag (Utsira)
Toppskarv, European Shag (Sørvågen, Utsira)
Toppskarv, European Shag (Sørvågen, Utsira)
Toppskarv, European Shag (Sørvågen, Utsira)
Toppskarv, European Shag (Sørvågen, Utsira)
Toppskarv, European Shag (Utsira)
Toppskarv, European Shag (Utsira)
Toppskarv, European Shag (Lista)
Toppskarv, European Shag (Lista)
Toppskarv, European Shag (Svolvær, Lofoten)
Toppskarv, European Shag (Svolvær, Lofoten)