• Toppskarv, European Shag (Utsira)
  • Toppskarv, European Shag (Sørvågen, Utsira)
  • Toppskarv, European Shag (Sørvågen, Utsira)
  • Toppskarv, European Shag (Utsira)
  • Toppskarv, European Shag (Lista)
  • Toppskarv, European Shag (Svolvær, Lofoten)